Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Zespół Rehabilitacji Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnej “PROMYK” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Bartosza Głowackiego 8 A, 65-301 Zielona Góra
  2. za pomocą adresu e-mail: rejestracja@promyk.zgora.pl
  3. telefonicznie: 68 453 62 82

 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych poprzez e-mail: iodo@promyk.zgora.pl

Ponadto poniżej mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Placówkę:

 

Załączniki

Klauzula informacyjna ZRiDMN “Promyk”  dla PACJENTA

Klauzula informacyjna ZRiDMN “Promyk”  MONITORING

Klauzula informacyjna ZRiDMN “Promyk”  dla KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula informacyjna ZRiDMN “Promyk”  dla KONTRAHENTÓW