POBYT DZIENNY W ZESPOLE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK”

Nasz Ośrodek oferuje całodniową opiekę specjalistyczną dla dzieci  w wieku od 0 do 24 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Oferowana opieka dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

Naszym podopiecznym zapewniamy:

 • domową atmosferę w przytulnie urządzonych salach,
 • opiekę wykwalifikowanego personelu,
 • zajęcia manualne i plastyczne,
 • zdrowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 • dla naszych podopiecznych organizowane są teatrzyki, koncerty, zabawy karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka,
 • poradą lekarską lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej oraz lekarza specjalistę neurologii dziecięcej,
 • podopieczni uczestniczą w rehabilitacji i terapii zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii),
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii),
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • świadczenia z zakresu  diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej,
 • świadczenia z zakresu  terapii zajęciowej,
 • świadczenia diagnostyczne-terapeutyczne z zakresu  kinezyterapii,
 • wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux,  laser, kąpiele wirowe).

W „Promyku” na pobycie dziennym realizowany jest obowiązek edukacyjny. Zajęcia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przyjęcia na pobyt dzienny lub umówienie się na indywidualną wizytę pod nr telefonu 68 453 62 82