Szanowni Państwo

 Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze w dniu 1 czerwca 2022 roku otworzył Hostel, w którym jest realizowana  całodobowa i dzienna opieka wytchnieniowa

W Hostelu bezpłatną całodobową i dzienną opieką są objęci mieszkańcy Miasta Zielona Góra, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. W ramach opieki wytchnieniowej Hostel zapewnia podopiecznym pobyt do 14 dni wraz z wyżywieniem oraz całodobową opieką grona specjalistów, którzy kompleksowo troszczą się o ich zdrowie i samopoczucie. Podopieczni mają do dyspozycji 1-osobowe pokoje, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój jadalno-wypoczynkowy oraz teren rekreacyjny. Zapewniamy doświadczoną i empatyczną kadrę: opiekunów, pielęgniarek, otwartą na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia do Hostelu przyjmowane w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze przy ul. B. Głowackiego 8A, osobiście lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje  można uzyskać od poniedziałki do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00. pod numerami telefonów 68 453 62 83, 68 453 62 84 oraz  661 990 249

e-mail: hostel@promyk.zgora.pl

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 ZAPRASZAMY