Prosimy o wypełnienie karty i dostarczenie wraz z potwierdzeniem opłaty za Półkolonie do Zespołu „PROMYK”

dyskietka KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

dyskietka KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (BROSZURA)

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 68 453 62 82