Grażyna Szczepańska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu, tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2004 r.

 

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Diagnostyka metodą Prechtla  2021 r.
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft – Huber” 2021 r.
 • „Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt NDT-Bobath Baby”
  – kurs rozwijający 2012 r.
 • „Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath”- kurs podstawowy 2009 r.
 • Terapia Integracji Sensorycznej – kurs dwustopniowy uprawniający
  do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI 2007 r.
 • Szkolenie dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciw COVID-19  2021 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją 2020 r.
 • Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej 2017 r.
 • „Leczenie skolioz idiopatycznych wg Metody FED”- kurs podstawowy 2014 r.
 • „Diadnostyka funkcjonalna w fizjoterapii” 2014 r.
 • „Kierowanie Zespołem Pracowniczym” 2014 r.
 • Centrum Szkolenia Agamon S.C: „Organizacja, dokumentowanie obsługi pacjentów
  w ambulatoryjnej opiece  specjalistycznej – ujęcie praktyczne” 2014 r.
 • „Kurs fizjoterapii z zakresu kinesiotapingu, spiralnej stabilizacji mięśni oraz Yumeiho” 2013 r.
 • PNF i skoliozy 2010 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi  2009 r.
 • „Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny”  2008 r.
 • Kinesiotaping – kurs rozwijający 2007 r.
 • Koncepcja PNF – kurs podstawowy 2007 r.
 • „Kinesiologia edukacyjna” 2007 r.
 • Diagnostyka neurofizjologiczna i terapia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 2007 r.
 • Przeszkolenie w zakresie terapeutycznego wykorzystania urządzeń w Sali Doświadczania Świata 2007 r.
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych” 2006 r.
 • „Doskonalenie umiejętności psychologicznych w kontakcie fizjoterapeuty z pacjentem” 2006 r.
 • Kinesiotaping – kurs podstawowy 2006 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • III Międzynarodowy Kongres EBTA organizowany przez Polskie Stowarzyszenie NDT- Bobath –Warszawa 2014 r.
 • I Konferencja Naukowa „Prosto Do Zdrowia” Zielona Góra 2006 r.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce” Pabianice 2006 r.

Magdalena Borowska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu,

tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2006 r.

W 2021 r. w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie  ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą niemowląt i małych dzieci.

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Emerald Spa – New York
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Diagnostyka metodą Prechtla 2021 r.
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft – Huber”  2021 r.
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Baby  2012 r.
 • Leczenie skolioz idiopatycznych- Metoda FED 2012 r.
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath 2009 r.
 • Kinesiology Taping  – kurs podstawowy 2009 r.
 • Szkolenie dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciw COVID-19  2021 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją  2020 r.
 • Warsztaty „Wcześniak” 2019 r.
 • Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej 2017 r.
 • Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – ujęcie praktyczne  2014 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi 2009 r.
 • Koncepcja Terapii Obrzękowej – manualny drenaż limfatyczny, terapia obrzęku
  oraz kompresja bandażowanie 2007 r.
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci
  z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego 2007 r.
 • Brain Gym 2007 r.
 • Diagnostyka Neurofizjologiczna i terapia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego 2007 r.
 • Przeszkolenie w zakresie terapeutycznego wykorzystania urządzeń w Sali Doświadczania Świata 2007 r.
 • Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka 2006 r.
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi 2005 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • III Międzynarodowy Kongres EBTA organizowany przez Polskie Stowarzyszenie NDT- Bobath –Warszawa 2014 r.

Aleksandra Reus

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu,

tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2013 r.

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Terapia Manualna – MFT „Medyczny Trening Funkcjonalny”  2017 r.
 • Terapia Manualna – UW I „Odcinek lędźwiowy; Stawy krzyżowo-biodrowe; Biodro”  2016 r.
 • Terapia Manualna – UW II „Odcinek piersiowy kręgosłupa; Kolano; Stopa”  2016 r.
 • Terapia Manulana – OW III „Cieśnie; Obrazy kliniczne; Stawy skroniowo-żuchwowe”  2016 r.
 • Terapia Manualna – OW 1 „Podstawy terapii manualnej; środkowy odcinek szyjny; bark” 2015 r.
 • Terapia Manualna – OW 2 „Stawy głowy; Przejście szyjno-piersiowe; 1-sze żebro; Bark; Łokieć; Ręka”  2015 r.
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF  2014 r.
 • Kinesiology Taping  – kurs podstawowy 2012 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją 2020 r.
 • Warsztaty „Wcześniak”  2019 r.
 • „Masaż Głęboki” kwadrant górny i dolny  2015 r.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 2013 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • I Międzynarodowy Kongres „Tkanki miękkie w praktyce fizjoterapeuty”  2015 r.
 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Życie bez Bólu” 2014 r.

Tobiasz Nowakowski

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,

tytuł mgr. fizjoterapii uzyskał w 2012 r.

 

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 • Doświadczenie zdobywał:
 • Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. w Suchym Borze
 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończył kursy/szkolenia:
 • Terapia Manualna – MFT „Medyczny Trening Funkcjonalny”  2017 r.
 • Terapia Manualna – UW I „Odcinek lędźwiowy; Stawy krzyżowo-biodrowe; Biodro” 2016 r.
 • Terapia Manualna – UW II „Odcinek piersiowy kręgosłupa; Kolano; Stopa”  2016 r.
 • Terapia Manualna – OW III „Cieśnie; Obrazy kliniczne; Stawy skroniowo-żuchwowe”   2016 r.
 • Terapia Manualna-OW I – „Podstawy terapii manualnej; środkowy odcinek szyjny; bark” 2015 r.
 • „Koncepcja PNF 1 oraz PNF 2 kurs podstawowy” 2014 r.
 • „Kinezjotaping KT1+KT2” 2014 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją 2020 r.
 • „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 -12 miesięcy” 2019 r.
 • „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” 2019 r.
 • „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” 2013 r.
 • „Leczenie skolioz idiopatycznych Metoda FED”  2013 r.
 • Uczestniczył w konferencjach:
 • Międzynarodowy Kongres „Tkanki miękkie w praktyce fizjoterapeuty” 2015 r.
 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji  Naukowej „Życie bez bólu” 2014 r.
 • II Konferencja naukowo-szkoleniowa Nowoczesne Oblicza Fizjoterapii 2011 r.
 • VII Międzynarodowe dni fizjoterapii „Choroby Cywilizacyjne- znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia” 2010 r.
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath 2022 r.

Irena Wawrzyniak

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego, Wydział Fizjoterapii w Zielonej Górze,

tytuł technika fizjoterapii uzyskała  w 1984 r.

 

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 •  Doświadczenie zdobywała:
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
 • Przemysłowy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
  Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Elżbietanki” w Zielonej Górze
  Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” SPZOZ
  w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Spiralna Stabilizacja Mięśni  2013 r.
 • Kinesiotaping, spiralna stabilizacja mięsni oraz Yumeiho  2013 r.
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy  2010 r.
 • Koncepcja PNF – kurs podstawowy  2009 r.
 • Krioterapia – metody skutecznego zwalczania bólu zimnem  2020 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją  2020 r.
 • YUMEIHO  2013  r.
 • Thera – Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne  2012 r.
 • Thera Band Academy Sensomotoryka, trening funkcjonalny Gymstick  2012 r.
 • PNF i Skoliozy  2010 r.
 • Lasery medyczne kurs I stopnia  2000 r.
 • Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej 2008 r. Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie  2008 r.
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci
  z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego  2007 r. Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu program Paula Dennisona  2007 r.
 • Diagnostyka neurofizjologiczna i terapia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego  2007 r.
 • Terapeutyczne wykorzystanie urządzeń w Sali Doświadczania Świata  2007 r.
 • Unitron PIE „System Alternatywa czy konieczność”  2003 r.
 • Szkolenie podstawowe  w zakresie obsługi i stosowania urządzeń Systemu Unitron 2003 r.
 • Szkolenie w zakresie obsługi aparatu Skanlab 25 -2001 r.
 • Szkolenie w zakresie obsługi inhalatora ultradźwiękowego Nebutor 310  2001 r.
 • Krioterapia – metody skutecznego zwalczania bólu zimnem  2000 r.
 •  Uczestniczyła w konferencjach
 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Życie bez bólu”  Warsztaty: Testy neurodynamiczne ich interpretacja i zastosowanie w Fizjoterapii 2014 r.
 • XVIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”  2012 r.
 • XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu” 2011 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja naukowa  z cyklu „Prosto do Zdrowia” 2010 r.
 • Konferencja naukowa „Medycyna Manualna w poprawie jakości życia” 2010 r.
 • Konferencja naukowa „Wady Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży – profilaktyka, diagnostyka, terapia” Warsztaty: Ocena postawy ciała dla potrzeb badań przesiewowych, Indywidualny instruktaż ćwiczeń domowych, Gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej oraz Gimnastyka korekcyjna w wodzie 2008 r.

Katarzyna Cyptor

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Wydział Nauk o Zdrowiu,

tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2013 r.

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji „Nadzieja” w Nowej Soli
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family w Zielonej Górze
 • Ośrodek „Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja ATOS” w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia
 • Kurs instruktorski masażu Shantala – masaż niemowląt, małych dzieci
 • oraz Special Care: pacjenta dorosłego i kobiety w ciąży 2018 r.
 • Elastyczny terapeutyczny Taping w Pediatrii  2017 r.
 • „Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym – kurs rozwijający”  2016 r.
 • „Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym – kurs podstawowy”  2015 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją  2020 r.
 • Warsztaty pn. „Wrześniak”  2019 r.
 • Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu  2018 r.
 • Kurs instruktorski masażu Shantala – masaż niemowląt, małych dzieci oraz Special Care: pacjenta dorosłego i kobiety w ciąży 2018 r.
 • Elastyczny terapeutyczny Taping w Pediatrii  2017 r.
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF  2016 r.
 • Psychomotoryka – II stopień  2016 r.
 • Drenaż limfatyczny   2015 r.
 • Funkcjonalna terapia manualna   2015 r.
 • Masaż tensegracyjny   2015 r.
 • Podstawy badania radiologicznego  2015 r.
 • Psychomotoryka – kurs podstawowy  2015 r.
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży  2014 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach
 • IV Konferencja Naukowa „Medycyna Sportowa” w Poznaniu  2011 r.
 • Dzień Fizjoterapii w ramach VI Międzynarodowego Poznańskiego Kursu Chirurgii Barku, Łokcia i Nadgarstka w Poznaniu  2012 r.
 • V Konferencja Naukowa „Medycyna Sportowa” w Poznaniu  2012 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa V Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego
  w Poznaniu  2016 r.

Marlena Szczygieł

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Wydział Fizjoterapii w Zielonej Górze,

tytuł technika fizjoterapii uzyskała  w 1989 r.

 

 

W naszym ośrodku zajmuje się: oceną terapeutyczną oraz rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży

 • Doświadczenie zdobywała:
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Zielonej Górze,
 • Klub Sportowy „Gwardia” w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Ukończyła kursy/szkolenia:
 • Współczesne Metody Diagnostyki i Leczenia Dysfunkcji Tkanek Miękkich  (Techniki energizacji mięśni)  2016 r.
 • Współczesne Metody Diagnostyki i Leczenia Dysfunkcji Tkanek Miękkich  (Terapia punktów spustowych,
 • Dysbalans mięśniowo-powięziowy, Technika aktywnego rozluźniania, Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie) 2017 r.
 • Diagnozowanie i Leczenie Dysfunkcji Miednicy – Warsztat  2017 r.
 • Manipulacja Powięzi Facial Manipulation Moduł 1A 2019 r.
 • Manipulacja Powięzi Facial Manipulation (FM) 2019 r.
 • Masaż medyczny (masaż tensegracyjny oraz masaż u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym) 2013 r.
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF 2012 r.
 • Terapia Bazalna – rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością po uszkodzeniu mózgu, z ograniczoną percepcją  2020 r.
 • Refleksoterapia: makro i mikrosystem ludzkiego ciała – diagnostyka i terapia 2014 r.
 • Wybrane techniki miękkie i mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych 2014 r.
 • Terapia manualna holistyczna w różnych dziedzinach medycyny dla chorych w każdym wieku 2013 r.
 • Zastosowanie terapii WATSU w rehabilitacji 2013 r.
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA-BAND 2012 r.
 • Kinesiology Taping 2011 r.
 • Trening funkcjonalny nie tylko dla sportowca 2011 r.
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w ujęciu autoterapii 2011 r.
 • Leczenie skolioz w koncepcji Ackermana 2010 r.
 • Kliniczne aspekty zastosowania kinezjotapingu medycznego w leczeniu dysfunkcji czynnościowych narządu ruchu u dzieci i młodzieży 2010 r.
 • Rehabilitacja po udarach mózgu – mity i standardy usprawniania 2010 r.
 • Wykorzystanie EMG w obiektywnej ocenie i treningu dla potrzeb fizjoterapii |
  z wykorzystaniem biofeedback’u 2010 r.
 • Kinesiology Taping – basic course 2010 r.
 • Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej 2009 r.
 • Endoprotezoplastyka stawów biodrowych oraz zagadnienie jej rehabilitacji 2009 r.
 • Funkcjonalna Terapia Manualna  2008 r.
 • Fizjologia wysiłku i rehabilitacja kardiologiczna 2008 r.
 • Japońska Terapia Manualna Yumeiho 2007 r.
 • Obrazowanie kręgosłupa w zespołach bólowych 2007 r.
 • Koncepcja PNF w odniesieniu do ICF 2007 r.
 • Uczestniczyła w konferencjach:
 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Życie bez bólu”
 • Warsztaty: Testy neurodynamiczne ich interpretacja i zastosowanie w Fizjoterapii 2014 r.
 • Konferencja naukowa  „Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego – praktyczne zastosowanie terapii manualnej” 2011 r.
 • XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Życie bez bólu” Diagnostyka obrazowa kończyny górnej z uwzględnieniem barku 2011 r.
 • Konferencja naukowa „Medycyna manualna w poprawie jakości życia” 2010 r.
 • Konferencja naukowa „Prosto do zdrowia” zakres możliwości różnych szkół terapii manualnych w leczeniu wad postawy i skolioz 2008 r.