Grażyna Szczepańska

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu,  tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2004r.

W naszym Ośrodku zajmuję się diagnostyką terapeutyczną i rehabilitacją leczniczą dzieci i młodzieży.

Ukończyła kursy:

 • „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych” 2006r.
 • „Kinesiotaping” – kurs podstawowy 2006r.
 • „Kinesiotaping”- kurs rozwijający 2007r.
 • „PNF”- kurs podstawowy 2007r.
 • ”Integracja sensoryczna”- kurs dwustopniowy uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI 2007r.
 • „Kinesiologia edukacyjna”-2007r.
 • „Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny” ( 2 semestry) 2008r.
 • „Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath”- kurs podstawowy 2009r.
 • „Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt NDT-Bobath Baby”- kurs rozwijający 2012r.
 • „Kinesiotaping, terapia Youmeicho, spiralna stabilizacja mięśni”- kurs fizjoterapii w ramach projektu unijnego 2013r.
 • „Leczenie skolioz idiopatycznych wg Metody FED”- kurs podstawowy 2014r.
 • PNF w skoliozach 2010r.

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • BMK Wrocław: „Doskonalenie umiejętności psychologicznych w kontakcie fizjoterapeuty z pacjentem” 2006r.
 • Lubuski Oddział PTF: „Dyslordoza szyjna, diagnostyka i terapia.”, „Diadnostyka funkcjonalna w fizjoterapii”2014r.
 • Probiz Centrum Biznesowe: „Kierowanie Zespołem Pracowniczym”2014r.
 • Centrum Szkolenia Agamon S.C: „Organizacja, dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece  specjalistycznej- ujęcie praktyczne” 2014r.

Uczestniczyła w konferencjach:

 • I Konferencja Naukowa „Prosto Do Zdrowia” Zielona Góra 2006r.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce” Pabianice 2006r.
 • III Międzynarodowy Kongres EBTA organizowany przez Polskie Stowarzyszenie NDT- Bobath –Warszawa 2014r.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii- oddział lubuski.

 

Magdalena Borowska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, tytuł mgr. fizjoterapii uzyskała w 2006r.

W naszym ośrodku zajmuję się  rehabilitacją.

 

Doświadczenie zdobywała w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK”

Ukończyła kursy, szkolenia:

 • Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – ujęcie praktyczne, 2014
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath Baby, 2012
 • Leczenie skolioz idiopatycznych- Metoda FED, 2012
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath, 2009
 • Kinesiology Taping, 2009
 • Koncepcja Terapii Obrzękowej, 2007
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego, 2007
 • Brain Gym, 2007
 • Diagnostyka Neurofizjologiczna i terapia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, 2007
 • Przeszkolenie w zakresie terapeutycznego wykorzystania urządzeń w Sali doświadczania świata, 2007
 • Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka, 2006
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi, 2005

Uczestniczyła w konferencjach:

 • EBTA congress „A Preemie is Always a preemie”, 2014
 • Metoda FED w Polsce- bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012
 • „Prosto do zdrowia” zakres możliwości różnych szkół terapii manualnych w leczeniu wad postawy i skolioz, 2008

 

Aleksandra Reus


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W naszym Ośrodku zajmuje się rehabilitacją.
Doświadczenie zdobyła  w Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

Ukończyła kursy/szkolenia:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • „Kinesiology Taping”
 • kurs podstawowy koncepcji PNF
 • „Masaż Głęboki” kwadrant górny i dolny
 • Terapia Manualna Szkoła Niemiecka: OW 1 „Podstawy terapii manualnej; Środkowy odcinek szyjny; Bark”, OW 2 „Stawy głowy; Przejście szyjno-piersiowe; 1-sze żebro, Bark; Łokieć; Ręka”

Uczestniczyła w konferencjach:

 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej „Życie bez Bólu”,
 • I Międzynarodowy Kongres „Tkanki Miękkie w praktyce fizjoterapeuty”,

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

Tobiasz Nowakowski

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii- (mgr 2012), tytuł technika masażysty uzyskał w 2007 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze

Kolegium Karkonoskie – Wydział Przyrodniczy (lic 2010)

W naszym Ośrodku zajmuję się:

 • fizjoterapią niemowląt, dzieci i młodzieży w zakresie stymulacji rozwoju psycho-motorycznego
 • korekcją wad postawy
 • obsługą urządzeń fizykoterapeutycznych
 • fizjoterapią dorosłych-redukcją zespołów bólowych, usprawnianiem po urazach

 

Doświadczenie zdobywał:

 • na licznych praktykach studenckich na oddziałach szpitalnych, w uzdrowiskach, prywatnych gabinetach , przychodniach, ambulatoriach
 • stażu studenckim w Suchym Borze- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
 • półrocznym stażu zawodowym w Poliklinice z Zielonej Górze-Oddział Neurologiczny, Zakład Rehabilitacji
 • gabinet fizjoterapii Refizjo

Ukończył kursy, szkolenia:

 • „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa”-  03.2013 r.
 • „Leczenie skolioz idiopatycznych Metoda FED” -10.2013 r.
 • „ PNF1, PNF2-podstawowy” -01.2014 r.
 • „Kinezjotaping KT1+KT2” -10.2014 r.
 • Terapia Manualna-OW1- „Podstawy terapii manualnej;środkowy odcinek szyjny;bark” -08.2015
 • Terapia Manualna -OW2- „Stawy głowy; Przejście szyjno-piersiowe; 1-sze żebro; Bark; Łokieć; Ręka”- 12. 2015 r.

Uczestniczył w konferencjach:

 • VII Międzynarodowe dni fizjoterapii „Choroby Cywilizacyjne- znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia” -05.2010 r.
 • II Konferencja naukowo-szkoleniowa Nowoczesne Oblicza Fizjoterapii -04.2011 r.
 • XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji  Naukowej „Życie bez bólu” -03.2014 r.
 • I Międzynarodowy Kongeres „Tkanki miękkie w praktyce fizjoterapeuty” -11.2015 r.

 

Irena Wawrzyniak

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Wydział Fizjoterapii w Zielonej Górze, tytuł technika fizjoterapii uzyskała w 1984 roku.

W naszym ośrodku zajmuję się:

 • kinezyterapią indywidualną
 • zabiegami z zakresu fizykoterapii i hydroterapii

 

Doświadczenie zdobywała:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
 • Przemysłowy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
 • Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Elżbietanki” w Zielonej Górze
 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” SPZOZ w Zielonej Górze

Ukończyła kursy, szkolenia:

 • Lasery medyczne kurs I stopnia-2000r.
 • Krioterapia- metody skutecznego zwalczania bólu zimnem-2000r
 • Szkolenie w zakresie obsługi aparatu Skanlab 25 -2001r,
 • Szkolenie w zakresie obsługi inhalatora ultradźwiękowego Nebutor 310-2001r.
 • Systemy Medyczne Unitron-szkolenie podstawowe-2003r.
 • Unitron PIE „System Alternatywa czy konieczność”-2003r.
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego-2007r.
 • Kinezjologia Edukacyjna- Gimnastyka Mózgu program Paula Dennisona-2007r.
 • Diagnostyka neurofizjologiczna i terapia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego-2007r.
 • Wykorzystanie urządzeń w sali doświadczania świata-2007r.
 • Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej-2008r.
 • Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie-2008r.
 • Alternatywne wspomaganie sposoby komunikowania się z dziećmi niepełnosprawnymi-2009r.
 • Kinesilogy Taping- kurs podstwawowy-2010r.
 • Koncepcja PNF- kurs podstawowy-2009r.
 • PNF i Skoliozy-2010r.
 • Thera- Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne-2012r.
 • Thera Band Academy Sensomotoryka, trening funkcjonalny Gymstick-2012r.
 • YUMEIHO-2013r.
 • Spiralna Stabilizacja Mięśni-2013r.

Uczestniczyła w konferencjach:

 • Wady Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży – profilaktyka, diagnostyka, terapia-2008r.
 • Prosto do Zdrowia-2010r.
 • Medycyna Manualna w poprawie jakości życia-2010r.
 • XVII Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”-2011r.
 • XVIII Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”-2012r.
 • XX Międzynarodowy Dzień Inwalidy „Życie bez bólu”-2014

 

Katarzyna Kalińska

 

Magister Fizjoterapii

 

 

 

 

Marlena Szczygieł

 

Technik Fizjoterapii

 

 

 

 

 

Wioletta Karatysz

 

Fizjoterapeutka

 

 

 

 

Sylwia Nowak

Fizjoterapeutka