Zespół „Promyk” oferuje dzieciom możliwość korzystania z kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki rehabilitacyjnej, którą tworzy Zespół Specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologa, neurologopedę , pedagogów specjalnych, terapeutów Integracji Sensorycznej i innych), wspomagających swoją fachową wiedzę, umiejętności i pasję nowoczesnym sprzętem i zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym.

Terapia fizjoterapeutyczna wspomagana jest terapią psychologiczną, logopedyczną oraz terapią zajęciową.

Ośrodek świadczy terapię dla dzieci:

•    dysfunkcjami w następstwie uszkodzenia OUN
•    dysfunkcjami powstałymi w wyniku uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
•    dysfunkcjami w wyniku chorób mięśni
•    przepuklinami oponowo-rdzeniowymi
•    zespołami genetycznymi
•    schorzeniami narządu ruchu
•    wadami postawy

Nasi Pacjenci są objęci opieką zespołu interdyscyplinarnego w którego w skład wchodzą:

•    lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej,
•    fizjoterapeuta,
•    terapeuta integracji sensoryczne,
•    psycholog,
•    logopeda,
•    masażysta.

Wykonujemy również zabiegi z zakresu fizykoterapii: sollux, laser, kąpiele wirowe.