Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który w ciągu swojej ponad 20 letniej działalności postawił na dynamiczny rozwój zarówno asortymentu usług diagnostyczno – terapeutycznych, infrastruktury technicznej, kultury organizacyjnej jak i rozwój Personelu poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwalających na posługiwanie się najnowszymi metodami diagnostyczno – terapeutycznymi, co zostało zauważone zarówno przez naszych pacjentów jak i otoczenie zewnętrzne firmy.

Do dnia dzisiejszego misją Zespołu, o którą dbamy i którą rozwijamy jest świadczenie profesjonalnej pomocy chorym dzieciom.