Kinezyterapia to dziedzina fizjoterapii , której podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej
i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Do podstawowych ćwiczeń kinezyterapeutycznych zaliczamy:

  • ćwiczenia bierne – wykonywane przez fizjoterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
  • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
  • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
  • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
  • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
  • ćwiczenia czynne;
  • ćwiczenia synergistyczne;
  • ćwiczenia oddechowe.