Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszania zmysłów w której przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia stworzono stymulujące środowisko wpływające na rozwój zmysłów u pacjentów, którzy w codziennym życiu mają problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców świata zewnętrznego. Skierowana jest do dzieci już od pierwszych miesięcy życia, a jej zastosowanie zmienia się z wiekiem dziecka.

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka ponieważ:

– poprawia jego aktywność i motywację do poznawania
– zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
– wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
– zwiększa bazę doświadczeń
– zwiększa wrażliwość dziecka
– poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
– motywuje do podejmowania aktywności
– przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
– doskonali pracę poszczególnych analizatorów
– wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych

Cele szczegółowe realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

– zyskanie poczucia i świadomości światła,
ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

 

Słuch:

– ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
rozwijanie pamięci słuchowej,
stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

Stymulacja przedsionkowa:

– ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
poprawianie koncentracji uwagi,
rozwijanie aktywności.

Dotyk:

– poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
rozwijanie wrażliwości dotykowej,
rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

– poszerzanie doświadczeń węchowych,
ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

Smak:

– rozwijanie percepcji smakowej,
nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,
poszerzanie preferencji smakowych.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata skierowane są przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

– nadpobudliwych psychoruchowo
– z zaburzeniami emocjonalnymi
– z zaburzeniami na tle nerwicowym, depresyjnym
– upośledzeniem umysłowym
– z mózgowym porażeniem dziecięcym
– z autyzmem
– z zespołem Downa