Hydroterapia jest stosowaną od wieków formą leczenia i niwelowania stresu. Oparta jest na 3 prostych elementach: ciepło, zanurzanie się w wodzie i ruch wody zwany hydromasażem. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne
i przyśpiesza obieg krwi w organizmie. Umożliwia to szybszą regenerację tkanek i mięśni. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura i ciśnienie wody użytej do danej terapii.

Hydroterapia jest więc idealnym środowiskiem do prowadzenia rehabilitacji pacjentów z obniżoną sprawnością fizyczną, gdyż powoduje odciążenie ciała i rozluźnienie mięśni.