Udostępnianie dokumentacji

W jaki sposób ?

  • Składając pisemny wniosek w Rejestracji Zespołu „Promyk”
  • Przesyłając prośbę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Zespołu „Promyk”

W jakim czasie ?

  • W terminie 7 dni roboczych

W jakiej formie ?

  • W formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Koszty ?

  • Jedna strona kopii A4 – 0,76 zł
  • Przesyłka pobraniowa – wg indywidualnej wyceny