Magdalena Biniszkiewicz
Dyrektor Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej “POMYK” SP ZOZ

e- mail: m.biniszkiewicz@promyk.zgora.pl

tel. 68 453 62 82

 

Małgorzata Pakuszyńska-Kołecka
Z-ca Dyrektora – Kierownik Hostelu  Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej “POMYK” SP ZOZ

e- mail: m.pakuszynska-kolecka@promyk.zgora.pl

tel. 68 453 62 82

 

Lek.