Informacja dotycząca opieki wytchnieniowej w Hostelu w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ

Oświadczenie opiekuna

Zalącznik nr 8 do programu Karta zgłoszenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wykaz rzeczy do hostelu