Informacja dotycząca opieki wytchnieniowej w Hostelu w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ

Oświadczenie opiekuna/RODO

Wniosek rekrutacyjny do Opieki Wytchnieniowej

Aktualny harmonogram turnusów Opieki Wytchnieniowej w 2023 r

Zalącznik nr 7 do programu Karta zgłoszenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wykaz rzeczy do hostelu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SOCJALNYCH W HOSTELU

Załącznik nr 6 do programu OW Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM

Harmonogram turnusów opieki wytchnieniowej w 2024 roku