Informacja dotycząca opieki wytchnieniowej w Hostelu w Zespole Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK SP ZOZ

Oświadczenie opiekuna/RODO

Wniosek rekrutacyjny do Opieki Wytchnieniowej

Zalącznik nr 7 do programu Karta

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wykaz rzeczy do hostelu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SOCJALNYCH W HOSTELU

Harmonogram turnusów opieki wytchnieniowej w 2024 roku