DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ

Deklaracja dostępności

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górzezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony – na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej http://promyk.zgora.pl/

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna. Posiada następujące niezgodności:

– brak opisów alternatywnych dla ewentualnych obrazów i zdjęć,

– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( w wyniku skanowania/OCR)

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

– brak wersji kontrastowej i zmiennej wielkości czcionek

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu.

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Łukasz Miesiaczyk,

nr tel.: 68 453 62 82

l.miesiaczyk@promyk.zgora.pl

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ

Ul. Głowackiego 8 a

65-301 Zielona Góra

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z aplikacjami asystującymi.

Postępowania odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej RPO

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ – zlokalizowany przy ul.Głowackiego 8A, 65-301 Zielona Góra

Do dwukondygnacyjnego budynku oraz przyległego parkingu prowadzi ciąg pieszy oraz jezdnia bezpośrednio z ul. Głowackiego. Wejście główne zapewnione z poziomu chodnika, znajduje się 15 m od najbliższych miejsc parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście (użytkowane podczas wyborów – wyjście ewakuacyjne) zaopatrzone w pochylnię z barierką. Kolejne dwa wyjścia ewakuacyjne na teren wewnętrzny ośrodka znajdują się na poziomie gruntu. Rejestracja pacjentów usytuowana na wprost wejścia głównego. Świadczeniobiorca lub interesant jest przyjmowany w nowoczesnym pomieszczeniu pozbawionym barier, umożliwiającym bezpośredni kontakt z obsługą i jednocześnie zapewniającym bezpieczeństwo danych wynikających z przepisów RODO. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zapewniającą transport na wszystkie poziomy budynku. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach, dostępne są wszystkie pomieszczenia rehabilitacyjne, jadalnia, pomieszczenia administracyjne oraz dostosowane toalety. Przewidziane jest wejście z psem asystującym, psem przewodnikiem. W obrębie budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki kórym nasz serwis może działać lepiej Więcej

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. Strony i aplikacje internetowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży "PROMYK" używają plików cookies i podobnych technologii. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies. 1. Czym są pliki cookies? To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Pliki "cookies" umożliwiają m.in. dostosowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika, obsługę logowania i wyświetlania stron przeznaczonych tylko dla niego. 2. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies? Serwisy i aplikacje internetowe Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży "PROMYK" w Zielonej Górze wykorzystują pliki "cookies" w celach: dostosowania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży "PROMYK". Podczas korzystania z serwisów internetowych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży "PROMYK" na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak: Google Analytics - w celu tworzenia anonimowych statystyk. Oznacza to, iż podczas przeglądania stron internetowych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Promyk” na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Google Inc. Z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 3. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies? Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisie internetowym „Promyka” (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszego serwisu, Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij